BJP-Sena faces tough task to retain 17 seats won in Maharashtra